Agro Riofer EC Fertilizer-2

Agro Riofer EC Fertilizer-2

$22

Agro Riofer'in içeriğindeki özel etki mekanizması düşük pH sayesinde, besin elementlerinin tamamı yaprak tara ndan alınarak, bitkinin tüm organlarına dağılımını, hücrelerin yenilenmesini ve hücre metabolizmasının artmasına yardımcı olur. Bitkide; yüksek ve düşük sıcaklık, zirai ilaç kullanımından kaynaklanan olumsuz faktörlerden en az düzeyde etkilenmesini sağlar. Agro BİOFER bitkilerde enzim üre mini teşvik eder. Tohum kaplama ( Priming ) uygulaması yapıldığında, tohumların çimlenme gücünü artırır .

Garanti Edilen İçerik              : % w / w
Suda Çözünür Bakır (Cu)       :0,5
Suda Çözünür Demir (Fe)      : 2
Suda Çözünür Çinko (Zn)      : 0,5
Ambalaj Şekli                         : 250 cc
Tüm bitkilerde genellikle yapraktan uygulanır. Vejetasyon periyodu boyunca 10-15 gün ara ile; 100 lt suya = 200 - 300 cc arasında uygulanır.

Priming uygulaması ; 100 lt suya = 500 cc Agro RİOFER yumuşak kabuklu tohumlarda nemlendirmek sure yle kullanılırken, sert kabuklu tohumlarda ise 100 lt suya = 1 lt Agro RİOFER tohumun çeşidine göre 2 ila 24 saat arasında bekle lerek uygulama yapılır.

Fide Uygulaması ; 100 lt suya = 500 cc Agro RİOFER torf ıslanıncaya kadar bekle lip dikim yapılır. Bitki Gelişim Düzenleyicileri İle kullanılırken; 1 lt hazırlanmış karışıma 1 cc Agro Biofer eklenir.


Diğer Ürünler